پیدا

صبح بخیر دنیا....

درخواست حذف اطلاعات

بعد از یک شب طوفانی، آرامش بر ذهنم حمکفرماست... امروز صبح پاییزی مطبوع و دل انگیزی رو آغاز با یه عالمه انرژی و احساس مثبت... ورزش ..یه عالمه نفس عمیق کشیدم...صبحونه خوردم..جناب همسر رو بدرقه ..کتاب راهنمای زبان انگلیسی رو از لابه لای کتاب ها بیرون کشیدم و میخوام بخونم.. *** بهترین روز رو رقم خواهم زد به یاری خدای مهربونم... *** آهای دنیا...منو ببخش ب باهات مهربون نبودم *** پیش بسوی زندگی...