پیدا

سکوت...

درخواست حذف اطلاعات

میدونی من از خودم اصلا راضی نیستم مادامی که نتونم صبور باشم..مادامی که وقتی از رفتارهای یه سری آدم ها ناراحت میشم و میدونم که نمیتونم تغییر بدم اما اعتراض میکنم و بیشتر حالم رو داغون... من از خودم راضی نیستم حتی موقعی که داداش 1 جلو خانومش و مامان به من اشاره میکنه و میگه من فقط با ابجی... احساس تنی بودن دارم انگاری بقیه باهام ناتنی هستن...یا وقتی ابجی 2 تو حیاط مامان که وارد میشم و رو سکو نشستن بهم نگاه میکنه و میگه چقدر نورانی هستی فکر کنم بخاطر اخلاق خوبته... این دو جمله رو امروز بهم گفتن تو ساعات مختلف..اما من از خودم راضی نیستم حتی اگه همه دنیا ازم راضی باشن... *** خدایا من ازت میخوام به معنای واقعی کلمه بهم قدرت بدی وقتی ناراحتم سکوت کنم...میشه کمکم کنی خداجون؟؟؟